חזרה לתחומי התמחות...

ירושות- צו קיום צוואה וצו ירושה

במקרים בהם אדם לפני פטירתו לא כתב צוואה, עיזבונו יתחלק באופן שווה בין יורשיו וזאת לפי חוק הירושה- תשכ"ה, 1965. במקרה זה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה ו/או לבית הדין הרבני בקשה לצו ירושה בו יוגדרו היורשים וניתן יהיה לחלק את עיזבון המנוח. חשוב לציין, כי במקרה ואחד מהיורשים מתעתד להגיש בקשה לצו ירושה לבית הדין הרבני, חייב בהסכמת כלל היורשים וזאת בניגוד לרשם לענייני ירושה.

במקרים, בהם אדם בטרם פטירתו כתב צוואה והחליט על חלוקה שונה של עזבונו, יש להגיש לרשם לענייני ירושה ו/או לבית הדין הרבני בקשה לצו קיום צוואה.

יהיו מקרים בהם אדם התנגד לצווים אלה, עליו להגיש התנגדות לצו קיום צוואה ו/או צו ירושה לרשם לענייני ירושה. במידה ותהיה הצדקה לדון בעניין זה, תועבר ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה.