שרותי המשרד

הליך יישוב סכסוך

הגשת בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט ו/או בית הדין וליווי הלקוח בהליך

ייצוג בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה

ייצוג משפטי בהליכים משפטיים בבית משפט ובתי דין רבניים: הגשת בקשה ליישוב סכסוך,

הגשת כתבי טענות כגון: מזונות ילדים, מזונות אישה, משמורת, רכוש ובקשות למתן צווים.

הלקוח מקבל ליווי מלא לאורך כל ההליך

גירושין

ייצוג בהליך גירושין בבית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין, הגשת תביעות כרוכות לגירושין בבית הדין, והגשת תביעות (מזונות, רכוש, משמורת) לבית המשפט לענייני משפחה

התרת נישואין

במקרים בהם מדובר על זוג מעורב (לא בעלי אותה דת) הגשת תביעה להתרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה וליוויו בכל ההליך

הסכם גירושין וגישור

הכנת הסכמי גירושין, ניהול מו"מ בין הצדדים, אישורו בבית המשפט לענייני משפחה ו/או בבית הדין הרבני והכנת בקשה לסידור גט מיד עם אישור ההסכם

עריכת הסכמים

הכנת הסכמים בדיני משפחה בהם: הסכם הורות משותפת, הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור, הסכם שלום בית לחלופין גירושין, הסכמי ממון

עריכת צוואה

עריכת צוואה ללקוח על פי רצונו, במידת הצורך קבלת חוות דעת רפואית בטרם עריכת הצוואה

צו ירושה/ צו קיום צוואה

הגשת בקשה לרשם הירושות ו/או בית הדין לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה.

במידת הצורך הכנת התנגדות לצו ירושה ו/או לצו קיום צוואה לרשם הירושות וליווי הלקוח בהליך בערכאה המתאימה

הליכי אימוץ

הגשת הבקשות המתאימות וליווי הלקוח בהליך

אפוטרופוס

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לחסויים, לגוף, רכוש ולדין כולל ליווי עד למתן הצו.

במקרים בהם מונה לאדם אפוטרופוס ואין סיבה לכך, הגשת התנגדות לצו